Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego

Tworzymy autonomiczną społeczność Chrześcijan badających Biblię. Naszą społeczność tworzą zbory, które są samodzielne pod względem organizacyjnym, gospodarczym oraz usługi duchowej. Zbory są od siebie niezależne, a łączy je jedynie miłość Chrystusowa, wspólny cel, doktryna i środki działania. Zbory znajdują się w wielu miastach w Polsce jak i na świecie. Jako Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego zajmujemy się również działalnością ewangelizacyjną. Środki materialne potrzebne do prowadzenia naszej działalności pozyskujemy z dobrowolnych składek swoich członków. Spotykamy się na coniedzielnych zebraniach w zborach będących najmniejszymi autonomicznymi jednostkami organizacyjnymi zrzeszenia. Podczas wspólnych spotkań zajmujemy się głównie studiowaniem Biblii (poprzez zadawanie pytań, w formie dyskusji) oraz słuchaniem wykładów na tematy biblijne.

TOP